Bruk bestillingsskjemaet nedanfor.

For spørsmål, kontakt arbeidsleiar Ivar Birkeland på tlf 53 42 83 03, e-post: ivar@viergo.no.

Rasteplassbenk

Spilebenk

Teineskilt

Ring Linda Helvik på tlf 95 72 26 72 for bestilling

Andre varer på førespurnad

Bestillingsskjema