Om stillinga

Vi søkjer ein kreativ og nyskapande avdelingsleiar som vil vere med å utvikle bedrifta i lag med oss. Du skal rettleie og følgje opp arbeidstakarane våre og skape gode arbeidsarenaer og godt arbeidsmiljø.

Avdelingsleiar vil ha administrativt ansvar for avdelinga og ansvar for produksjonslinjer, rutiner, prosedyrar og utstyr. Arbeidsoppgåvene vil i stor grad vere produktutvikling, produksjon og kundekontakt. I samarbeid med fagleg leiar og arbeidsleiar ha ansvar for opplærings- og utviklingsplanar til arbeidstakarane.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Pedagogisk utdanning som lærar, førskulelærar eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • I tillegg til pedagogisk kompetanse ønskjer vi ei tilleggsutdanning og/eller praksis frå praktisk arbeid innafor kunst- og handverk eller praktiske yrker. Dette kan også vere på hobby-basis.
 • Fagbrev frå praktiske yrker innafor kunst- og handverk og meir enn 5 års erfaring/praksis frå arbeid med barn og unge kan erstatte formell pedagogisk kompetanse
 • Gode leiareigenskapar som skapar trygghet, struktur, orden og godt samarbeid
 • Til stillinga ligg også salg og kundekontakt
 • Generell IT-kompetanse
 • Førarkort for bil klasse B
 • Beherske norsk munnleg og skriftleg

Vi tilbyr

 • Eit meiningsfylt, utfordrande og variert arbeid for og med mennesker
 • Eigenutvikling og bruk av skaparkraft
 • Fast arbeidstid
 • Stor grad av sjølvråderett i arbeidsutføringa
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordningar og personalforsikringar
 • Løn etter avtale

Det vil bli kravd politiattest ved tilsetjing.

Tilsetjing 6. april eller etter avtale.

Søknadsfrist 25. januar 2021 pr mail til audny@viergo.no


Kontaktperson: Dagleg leiar Audny Gjøsæter Hollund, tlf 48055756